Askel LIIKKEESEEN

"Askel mielestä kehoon on usein pisin"

HYVINVOINTIPALVELUT JA TUNNETAITO-OHJAUS

"Oma vahva liikunnallinen taustani ja mielenkiinto liikkumisen vaikutuksesta kehon ja mielen hyvinvointiin innoittivat minut lähtemään aikuisiällä opiskelemaan alaa. Elämä heittää arkeemme asioita, halusimme tai emme. Joihinkin voimme vaikuttaa, toisiin emme. Merkityksellisintä on oma suhtautumisemme asioihin, joita meille tapahtuu.

Hyväksymis- ja omistaumisterapia (HOT) (Keskipohjanmaan kansanopisto v. 2020)

Liikuntaneuvoja, personal trainer ja ravintovalmentaja (Kuortaneen Urheiluopisto v. 2022)

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja (LTTO Tunne & Taida, Suomen Tunnetaitokoulutus  2023)

Otetaan yhdessä 

Askel LIIKKEESEEN

Ammattitaito

Toivo

Halu auttaa

Lasten ja nuorten tunnetaidot